Witamy
Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik
Działki o pow. 0,38 ha, 8,68 ha; Mogilany    
Podstawowe informacje:
Data: 2021-02-25
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,38 ha, 8,68 ha; Mogilany    
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 421 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

25 lutego 2021 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Mogilany, gm. Mogilany składających się z:

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 705 o powierzchni 0,38 ha (działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokątnego, położona w terenie o nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim, działka posiada bezpośredni dostęp do działki 723 – własność Gminy Mogilany), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/00019496/1,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 706 o powierzchni 8,68 ha (działka o kształcie nieregularnym, położona w terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, przez południową część działki przepływa ciek wodny, teren z dalszym dostępem do sieci uzbrojenia, przez teren działki przechodzą linie sieci elektroenergetycznej, na działce znajdują się także fundamenty budynku o wymiarach 10 m X 11 m, działka posiada bezpośredni dostęp do działki nr 723 – własność Gminy Mogilany), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/00017668/4.

Dla działek nr 705 i 706 wydane zostało Pozwolenie na budowę zagrody agroturystycznej (budynku mieszkalnego gospodarzy z częścią biurowo-recepcyjną i pokojami do wynajęcia, budynku gastronomicznego, 26 budynków mieszkalnych i 26 budynków gospodarczych. Decyzja pozwolenia z dnia 12 czerwca 2006 r. (AB.II/S.7351/1/217/06).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 705 oszacowana jest na kwotę: 561 800,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 706 oszacowana jest na kwotę: 9 509 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 705 wynosi: 421 350,00 zł,

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 706 wynosi: 7 132 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 705 wadium wynosi: 56 200,00 zł,

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 706 wadium wynosi: 950 980,00 zł.

Wadium ze względu na wysokość należy wpłacić JEDYNIE przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, a w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

                                                                                                                                         

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Mogilany
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2021, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.