Witamy
Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik
Nieruchomości w miejscowości Skawina   
Podstawowe informacje:
Data: 2020-12-09
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w miejscowości Skawina   
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 431 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2020 r. o godz. 09:00

 

w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Skawina, gm. Skawina, składającej się z:

- działki ewidencyjnej o nr 2858/15 o powierzchni 0,0253 ha, położonej przy ul. Jana Pawła II 47(grunt o wymiarach ok. 8x 32 m.b., kształt prostokątny w części zabudowany domem o powierzchni zabudowy 127,40 m2), zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej (budynek wykonany w technologii tradycyjnej w latach 90. XX wieku, składa się z 2,5 kondygnacji o powierzchni użytkowej około 178,44 m2, od strony ogródka pod tarasem znajdują się piwnice o powierzchni około 25,69 m2, na parterze budynku jest wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, hall, salon, łazienka i kuchnia; piętro to hall, garderoba, łazienka i 4 pokoje; na poddaszu znajduje się hall, pomieszczenie gospodarcze, garderoba i pokój), objętej księgą wieczystą o nr KR3I/00004051/2,

- udziału w wysokości 1/5 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 2858/18 o powierzchni 0,0120 ha (wejście do budynku), objętej księgą wieczystą o nr KR3I/00004043/3,

- udziału w wysokości 1/10 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 2858/31 o powierzchni 0,0618 ha (od strony wschodniej pas terenu zagospodarowany przez mieszkańców osiedla dla celów rekreacyjnych), objętej księga wieczystą o nr KR3I/00036673/1,

posiadającej założone księgi wieczyste w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce.

Komornik podaje, iż zabudowana działka ewidencyjna nr 2858/15 będzie sprzedawana wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych.

Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 575 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj.: 431 550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 57 540,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Skawina  
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2021, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.